ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร? คุณสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง? (2023)

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้คุณมีทักษะทางเทคนิคอันมีค่าที่นายจ้างและอุตสาหกรรมจำนวนมากแสวงหา ในโปรแกรมนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด ออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริธึม และพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ

ขึ้นอยู่กับทักษะและความสนใจของคุณ คุณสามารถใช้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มต้นอาชีพในสาขาที่ไม่ใช่เทคโนโลยี เช่น ธุรกิจ การเงิน และการดูแลสุขภาพ เมื่อบทบาทของเทคโนโลยีขยายตัว ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร?

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเหล่านี้จะสอนวิธีการออกแบบ ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์ต่างๆ

นอกจากนี้คุณยังจะได้ศึกษาทฤษฎีและคณิตศาสตร์ของการคำนวณเพื่อที่คุณจะได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหา

ทั่วไปหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์รวม:

 • อัลกอริทึม
 • ปัญญาประดิษฐ์
 • โครงสร้างข้อมูล
 • พีชคณิตไม่ต่อเนื่อง
 • การพัฒนาเว็บ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • ระบบปฏิบัติการ
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะยากที่เป็นที่ต้องการ เช่น การเขียนโค้ด การสร้างเครือข่าย การเขียนเชิงเทคนิค และการออกแบบและพัฒนา ทักษะด้านอารมณ์บางอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดระเบียบ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่น

เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่เริ่มต้น การโอนหน่วยกิต ความพร้อมของความช่วยเหลือทางการเงิน และอื่นๆ โดยติดต่อมหาวิทยาลัยด้านล่าง

ประเภทของปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่คุณจะได้รับ

โอกาสในการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมและการศึกษาของคุณ ต่อไปนี้เป็นประเภทหลักๆ ของปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวุฒิการศึกษาที่คุณจะได้รับ และสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในโปรแกรมเหล่านี้

ประกาศนียบัตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ความยาวของโปรแกรม:<1 ปี
 • งานที่มีศักยภาพ:ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์

แม้ว่าจะไม่ใช่วุฒิการศึกษาในทางเทคนิค แต่โดยทั่วไปแล้วประกาศนียบัตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปริญญาบัตร และสามารถทำให้คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นหลายงาน

คุณจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น การเขียนโค้ด การเขียนโปรแกรม และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีเป็นรากฐานพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ประกาศนียบัตรบัณฑิตสามารถช่วยพัฒนาอาชีพของคุณได้

วิทยาลัยหลายแห่งมีใบรับรองในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์และการพัฒนาซอฟต์แวร์

วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ความยาวของโปรแกรม:2 ปี
 • งานที่มีศักยภาพ:ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ช่างคอมพิวเตอร์

การศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มักประกอบด้วยรายวิชาในระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการเขียนโปรแกรม คุณจะเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณในขณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บ และการบริหารฐานข้อมูล

หากคุณตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในภายหลัง คุณจะสามารถโอนหน่วยกิตบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังโรงเรียนสี่ปีได้

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ความยาวของโปรแกรม:4 ปี
 • งานที่มีศักยภาพ:สถาปนิกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณจะเชี่ยวชาญทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงในความเข้มข้นของคุณ คุณสามารถเรียนในสาขาต่างๆ เช่น การบริหารเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล และการพัฒนาซอฟต์แวร์

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดระดับเริ่มต้นสำหรับงานด้านไอทีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ความยาวของโปรแกรม:2 ปี
 • งานที่มีศักยภาพ:นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำ วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส

ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้การฝึกอบรมขั้นสูงในสาขาต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมระบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่มีความเข้มข้นซึ่งรวมถึงรายวิชาการจัดการด้วย

การศึกษาระดับปริญญาโทสามารถช่วยให้คุณมีคุณสมบัติสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำ ซึ่งมักจะมีเงินเดือนสูง ตัวอย่างเช่น นายจ้างจำนวนมากชอบผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาโทในตำแหน่งต่างๆ เช่น หัวหน้านักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส

ปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ความยาวของโปรแกรม:4-5 ปี
 • งานที่มีศักยภาพ:ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อาวุโส

ปริญญาเอกเป็นระดับสูงสุดที่คุณจะได้รับในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมนี้ คุณจะเข้าเรียนในชั้นเรียนขั้นสูงและเขียนวิทยานิพนธ์ หลังจากผ่านข้อกำหนดรายวิชาและการสอบระดับปริญญาเอกแล้ว คุณต้องปกป้องวิทยานิพนธ์ของคุณ

วิทยาการคอมพิวเตอร์หลายปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาทำงานด้านการวิจัยหรือวิชาการในฐานะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และอาจารย์

นักเรียนพูด

“หากคุณกำลังมองหางานในตำแหน่งนักพัฒนาในบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ วุฒิปริญญาตรี [สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์] คือสิ่งที่คุณต้องการ … หากคุณกำลังมองหางานที่มุ่งเน้นข้อมูลมากขึ้น การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและการเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสถิติสามารถช่วยได้”

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร? คุณสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง? (1)

อเลฮานโดร คันตาเรโร,ปริญญาเอก,ผู้นำข้อมูลและผลิตภัณฑ์

5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยอดนิยมที่มีความเข้มข้น

สมาธิของคุณในวิทยาลัยสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการศึกษาและอาชีพในอนาคตของคุณ ต่อไปนี้คือเนื้อหาหลักด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั่วไปบางส่วนที่คุณสามารถเรียนได้

 1. 1

  ปัญญาประดิษฐ์

  ในระดับความเข้มข้นของ AI คุณจะได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู้ของเครื่อง นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของ AI และวิธีตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ AI

 2. 2

  ความปลอดภัยทางไซเบอร์

  ความเข้มข้นของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จะฝึกให้คุณปกป้องระบบและเครือข่ายข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณจะได้ศึกษาวิชาต่างๆ เช่น หลักการความปลอดภัยทางไซเบอร์ นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และวิทยาการเข้ารหัส

 3. 3

  การออกแบบเกม

  ความเข้มข้นของการออกแบบเกมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการวางแผนวิดีโอเกม คุณจะเข้าเรียนในชั้นเรียนต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมเกม ทฤษฎีกราฟิก และการออกแบบเกม คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกระบวนการพัฒนาเกมและทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบเกม

 4. 4

  วิทยาการหุ่นยนต์

  ในสาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณจะได้ศึกษาหลักการของหุ่นยนต์ ระบบควบคุม และการเรียนรู้ของเครื่อง โดยทั่วไปชั้นเรียนจะครอบคลุมวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์และการเขียนโปรแกรม

 5. 5

  วิศวกรรมซอฟต์แวร์

  นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เรียนรู้วิธีสร้างระบบซอฟต์แวร์โดยใช้แนวทางทางวิศวกรรม คุณจะเข้าเรียนในการวิเคราะห์โปรแกรม กระบวนการซอฟต์แวร์ วิธีการทดสอบ และการจัดการกระบวนการพัฒนา

คุณจะได้รับปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ไหม

หลายโรงเรียนเสนอองศาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออนไลน์. โปรแกรมเหล่านี้มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นกว่า ซึ่งมักจะมีตัวเลือกแบบอะซิงโครนัส

โดยปกติแล้วไม่มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนในมหาวิทยาลัย โรงเรียนออนไลน์หลายแห่งมีห้องทดลองเสมือนจริงที่ให้คุณทำงานภาคปฏิบัติได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาออนไลน์อาจมีโอกาสมีส่วนร่วมแบบเพียร์ทูเพียร์น้อยกว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่โปรแกรมออนไลน์สามารถจำลองสิ่งนี้ได้โดยใช้ฟอรัมและห้องเรียนเสมือนจริง

การรับรองหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ก่อนที่คุณจะสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงเรียนได้รับการรับรอง

ได้รับการรับรองโรงเรียนและโปรแกรมที่ได้มาตรฐานระดับสูง หน่วยงานอิสระที่ให้การรับรองที่ไม่แสวงหากำไรจะประเมินโรงเรียนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน ภารกิจทางวิชาการ และคุณวุฒิของคณาจารย์

การรับรองสถาบันช่วยให้มั่นใจได้ว่าปริญญาของคุณจะได้รับการยอมรับจากนายจ้างและโรงเรียนอื่นๆ การเข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองก็หมายความว่าคุณสามารถทำได้ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลาง.

โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามการรับรองแบบเป็นโปรแกรมได้มองหาโปรแกรมที่ได้รับการรับรองโดยเอเบท.นักศึกษาที่เลือกโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจาก ABET จะรู้สึกมั่นใจว่าปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของตนเองจะมีหลักสูตรที่เข้มงวดและเกี่ยวข้อง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับรองของโรงเรียนในอนาคตได้โดยใช้กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาฐานข้อมูลการรับรองหรือสภารับรองวิทยฐานะการอุดมศึกษาไดเรกทอรีของโรงเรียน.

คุณสามารถทำอะไรกับปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์?

ประเภทของงานปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์คุณสามารถมีคุณสมบัติได้จะขึ้นอยู่กับระดับและความเข้มข้นของคุณ โดยรวมแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มีทางเลือกทางอาชีพมากมาย

เดอะสำนักสถิติแรงงาน(BLS) คาดการณ์ว่าจะมีงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 700,000 ตำแหน่งระหว่างปี 2021 ถึง 2031 เงินเดือนประจำปีเฉลี่ยสำหรับคนงานในภาคนี้อยู่ที่ 97,430 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2021 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับงานทั้งหมด

10 งานปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยอดนิยม
งานเงินเดือนประจำปีเฉลี่ย (พฤษภาคม 2021)อัตราการเติบโตของงาน (พ.ศ. 2564-2574)วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่จำเป็น
นักวิทยาศาสตร์วิจัยคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ131,490 ดอลลาร์21%ปริญญาโท
นักพัฒนาซอฟต์แวร์120,730 ดอลลาร์26%ปริญญาตรี
สถาปนิกเครือข่ายคอมพิวเตอร์120,520 ดอลลาร์4%ปริญญาตรี
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล$102,60035%ปริญญาตรี
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์99,270 ดอลลาร์9%ปริญญาตรี
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล96,710 ดอลลาร์8%ปริญญาตรี
โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์93,000 ดอลลาร์-10%ปริญญาตรี
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์80,600 ดอลลาร์3%ปริญญาตรี
นักพัฒนาเว็บและนักออกแบบดิจิทัล78,300 ดอลลาร์23%ปริญญาตรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์57,910 ดอลลาร์6%เชื่อมโยง

ที่มา: BLS

นักเรียนพูด

“ศึกษาสิ่งที่คุณรัก หลักสูตรหลายหลักสูตรในโรงเรียนไม่ได้แปลโดยตรงถึงทักษะในการทำงาน และนั่นก็ไม่เป็นไร … หากคุณมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ การเพิ่มหลักสูตรนี้ลงในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเปิดประตูได้มากมาย”

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร? คุณสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง? (2)

อเลฮานโดร คันตาเรโร,ปริญญาเอก,ผู้นำข้อมูลและผลิตภัณฑ์

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์คุ้มค่าหรือไม่?

แม้ว่าปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะดึงดูดนักศึกษาจำนวนมาก แต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคน การทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นและความสนใจในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก คุณต้องเต็มใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าเส้นทางนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

ข้อดีของปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • การศึกษาระดับปริญญาสามารถนำไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงซึ่งเกินกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของประเทศ

 • งานคอมพิวเตอร์และไอทีกำลังมีความต้องการสูง

 • ขอบเขตที่กว้างขวางของวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นทางการศึกษาและวิชาชีพ

 • คุณสามารถสร้างสรรค์และปรับปรุงเพื่อผู้คน ธุรกิจ และสังคมได้

ข้อเสียของปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องศึกษาต่อและยกระดับทักษะ

 • งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวนมากต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่มีเทคนิคสูงซึ่งอาจไม่ดึงดูดนักเรียนทุกประเภท

 • คุณอาจต้องเชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และการเชี่ยวชาญอาจหมายถึงการศึกษาและการยกระดับทักษะที่มากขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเอกที่ดีหรือไม่?

วิทยาการคอมพิวเตอร์อาจเป็นวิชาเอกที่ดีสำหรับคนบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณรักคอมพิวเตอร์และตามทันการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ทางเทคโนโลยี ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถนำไปสู่อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และไอทีที่มีรายได้ดี

สาขานี้ยังให้รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับคุณในการต่อยอด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับปริญญาของคุณ เติบโตผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับขั้นสูง

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเอกที่ยากไหม?

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ มากมาย คุณจะต้องเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และได้รับทักษะทางเทคนิคมากมาย รวมถึงการเขียนโปรแกรมและการสร้างเครือข่าย

หากคุณให้คำมั่นสัญญากับตัวเองในการศึกษาและได้รับการสนับสนุนตามความจำเป็น คุณก็ควรจะสามารถสำเร็จหลักสูตรนี้ได้สำเร็จ

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลาของปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออนไลน์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลประจำตัว โดยปกติแล้ว หลักสูตรอนุปริญญาจะใช้เวลาประมาณสองปี ปริญญาตรีประมาณ 4 ปี ปริญญาโทประมาณ 2 ปี และปริญญาเอกประมาณ 5 ปี

โปรแกรมออนไลน์แบบเร่งรัดอาจมีกรอบเวลาที่สั้นกว่า โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเรียนหลักสูตรที่หนักขึ้นเพื่อลดเวลาโดยรวมที่ใช้ในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ภายในสามปีแทนที่จะเป็นสี่ปี

อัตราการออกกลางคันสำหรับวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์คือเท่าไร?

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มักมีอัตราการออกจากหลักสูตรที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาหลักสูตรของวิทยาลัยทั้งหมด วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความท้าทายและเป็นเทคนิคมากเกินไปสำหรับนักเรียนบางคน

สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีความคาดหวังที่เหมาะสมเกี่ยวกับปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม และยินดีที่จะขอการสนับสนุนและทรัพยากรเมื่อจำเป็น

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำเงินได้ดีหรือไม่?

โดยทั่วไปใช่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายรายมีรายได้ดีจากอาชีพการงาน จากข้อมูลของ BLS งานคอมพิวเตอร์และไอทีมีความก้าวหน้าเงินเดือนประจำปีเฉลี่ยที่สูงเป็นอันดับสองในกลุ่มอาชีพหลักทุกกลุ่มหลังอาชีพการจัดการ


สำรวจแหล่งข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

สิ่งที่ฉันอยากรู้ก่อนที่จะได้รับปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณควรได้รับปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือไปที่ Coding Bootcamp หรือไม่?

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับวิทยาการคอมพิวเตอร์

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 10/01/2024

Views: 6418

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.